Yaralama Nedir?

von | 27.05.24 | Türkisch

Sie haben Fragen oder brauchen Hilfe bei einer rechtlichen Angelegenheit? Dann rufen Sie uns gerne unter 040 49023490 an oder Schreiben eine E-Mail. Die Erstberatung ist bei uns generell kostenlos & unverbindlich.

Yaralama, Alman ceza hukukunda önemli bir konu olup, ciddi yasal sonuçlar doğurabilir. Hamburg’da deneyimli bir ceza avukatı olan Kemal Su, yaralama davalarında kapsamlı danışmanlık ve savunma hizmetleri sunmaktadır. Bu makale, yaralamanın çeşitli biçimlerini, yasal düzenlemeleri açıklamakta ve bir avukata ne zaman ve neden başvurmanız gerektiği konusunda bilgi vermektedir.

Yaralama Tanımı

Alman Ceza Kanunu’nun (StGB) § 223 maddesine göre, bir kişiye fiziksel olarak zarar verilmesi veya sağlığının bozulması yaralama olarak kabul edilir. Cezalar, para cezasından beş yıla kadar hapis cezasına kadar uzanabilir. Yaralama teşebbüsü de suç kapsamındadır.

Yaralama Türleri

Yaralama, çeşitli şekillerde gerçekleşebilir ve her bir türün yasal sonuçları farklıdır:

  1. Basit Yaralama (§ 223 StGB): Fiziksel bir saldırı sonucu hafif yaralanmalarla sonuçlanır. Örnekler arasında hafif morluklar veya kesikler bulunur.
  2. Tehlikeli Yaralama (§ 224 StGB): Saldırıda tehlikeli araçlar kullanıldığında veya birden fazla kişi tarafından işlendiğinde meydana gelir. Bu tür, daha ciddi yaralanmalara yol açabilir ve cezalar daha ağırdır.
  3. Ağır Yaralama (§ 226 StGB): Mağdurun kalıcı zarar görmesiyle sonuçlanır; örneğin, uzuv kaybı veya kalıcı sakatlık. Bu suç için minimum ceza genellikle bir yıldır.
  4. Ölümle Sonuçlanan Yaralama (§ 227 StGB): Yaralama sonucu mağdurun ölümü meydana gelirse, bu en ağır yaralama türüdür ve ciddi hapis cezaları gerektirebilir.
  5. İhmal Sonucu Yaralama (§ 229 StGB): Dikkatsiz veya ihmal edici davranışlar sonucunda başkasının yaralanmasıyla gerçekleşir. Cezalar genellikle daha hafif olabilir.

Yasal Sonuçlar ve Cezalar

Yaralamanın yasal sonuçları, failin karşılaşabileceği cezai yaptırımları içerir. Aşağıdaki tablolar, çeşitli yaralama türlerine göre olası cezaları özetlemektedir:

Tablo 1: Yaralama Türleri ve Cezai Yaptırımları

Yaralama TürüCeza Aralığı
Basit YaralamaPara cezası – 5 yıl
Tehlikeli Yaralama6 ay – 10 yıl
Ağır Yaralama1 yıl – 15 yıl
Ölümle Sonuçlanan Yaralama3 yıl – 20 yıl
İhmal Sonucu YaralamaPara cezası – 3 yıl

Tablo 2: Yaralama Davalarında Savunma Stratejileri

StratejiAçıklama
Hukuki YetersizlikFiilin yasal tanımına uymadığının ispatı
Meşru MüdafaaSaldırıya karşı kendini koruma
Haksız TahrikMağdurun faili tahrik ettiğinin ispatı
Psikolojik DurumFailin psikolojik durumunun değerlendirilmesi

Sonuç

Körperverletzung, sadece bireyler için değil, toplum için de ciddi sonuçlar doğuran bir suçtur. Eğer bu tür bir suçla suçlanıyorsanız veya mağdur olduysanız, derhal uzman bir avukata başvurmalısınız. Avukat Kemal Su gibi deneyimli bir hukukçu, yaralama davalarında sizin en iyi şekilde temsil edilmenizi sağlayabilir.

Sie haben ein rechtliches Problem? Dann nutzen Sie unsere kostenlose Erstberatung  – auch telefonisch, bundesweit!

Unsere erfahrenen Rechtsanwälte helfen Ihnen und kämpfen für Ihr Recht!

 040 – 490 234 90